Integritet och säkerhet

Kunddatabasbeskrivning

Registerbeskrivning enligt Personuppgiftslagen            Uppdaterat 16.5.2018

Registrator

HTE-Tours Ab (Matkahaukka Kyrkslätt)

Företags-ID 2567839-5
KKV registernummer: 2813/13/MjMvU

Munkkullavägen 15
02400 KYRKSLÄTT
tel. 09-296 5000
Ansvarsperson för registret
Petri Pohjonen
tel. 09-2965 0012

Övervakare:

Konkurrens och konsumentverket
PB 5, 00531 Helsingfors
Besöksadress: 
Broholmsgatan 12 A, 00530 Helsingfors
Telefon: 029 505 3000
kirjaamo@kkv.fi
www.kkv.fi

Registrets namn

HTE-Tours kundregister. Registrering sker baserat på försäljnings- eller servicerelationen.

Syftet med användningen av persondata

De uppgifter som samlas in används för att tillhandahålla överenskomna tjänster, erbjuda tjänster och produkter till kunder, utveckla produkter och tjänster, faktureringsärenden, ärenden som syftar till att främja och utveckla kundrelationer samt för statistiska syften. Uppgifterna kan komma att hanteras även av HTE-Tours som researrangör i enlighet med Personuppgiftslagen.
Även våra partners som t.ex. flygbolag, hotell och lokala samarbetspartners vid destinationen kan
hantera informationen på HTE-Tours begäran.  Uppgifterna änväds även för marknadsföring och direkt marknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda direkt marknadsföring.

 

 

 

 

Personlig data som lagras i registret

Allmän kundinformation

• För- och efternamn
• Adressuppgifter
• Mobiltelefonnummer och hemtelefonnummer
• E-postadress
• Födelsedatum
• Kön

Övrig information för att kunna boka en resa:

 • resedestination, avfärdsdag, bokningsdatum, hotell- , båt- och flyginformation, resans pris, rabatter och grund för rabatten samt möjligen namnet på agenten

• passnummer och övrig passinformation, reseförsäkring, resans innehåll och eventuella medresenärers data samt special önskemål och begränsningar, medräknat känslig information gällande .tex. hälsotillstånd, sjukdom eller handikap

Prenumerantinformation

 • data för att skicka nyhetsbrev per e-post

Annan information gällande kundrelationen:

• kundens tillåtelse till eller förbud mot direktmarknadsföring
• kundens resehistoria
• annan kundtjänsthistoria (t.ex kontakt med kunden i form av email eller brev)
• information angående betalningar eller indrivningsärenden angående kunden
• kundens reklamationer, feedback eller annan kontakt gällande kundrelationen

Regelrätta informationskällor

Personuppgifter samlas in vid bokningstillfälle, förfrågningar och lotterier.   

Regelrätt överlämnande av information inom EU eller utanför Europas samarbetsområde

HTE-Tours överlämnar noggrannare personuppgifter till samarbetspartners eller andra utomstående endast om lagstiftningen eller internationella avtal kräver det (t.ex. överlämnande av information till U.S.As, Kanadas och Rysslands tull- och gränsmyndigheter). HTE-tours överlämnar information endast inom lagstiftade gränser

Uppgifter förflyttas eller överlåts i regel inte inom EU eller utanför Europas samarbetsområden. Undantag är situationer där uppgifterna är nödvändiga rent tekniskt (t.ex för att genomföra en bokning som kunden beställt). I undantagssituationerna överlåts uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagens krav.

 

 

Skydd av personregistret

Fysiskt material: Dokument som behandlas manuellt och innefattar personuppgfiter, förstörs efter behandling. HTE-Tours innehar tjänsteavtal med ett företag för dokumentförstöring.

Digitalt material: Kundregistret i digital form är skyddat med personliga lösenord och koder. Utöver detta har HTE-Tours även andra tekniska skydd, så som brandmur.

Endast HTE-Tours anställda, eller för andra företag utnämnda personer som arbetar på beställning av HTE-Tours, eller representerar HTE-Tours, har tillgång till kundregistret. Användaren har rätt till endast den information som är nödvändig för hens uppgift

Rätt att neka, granska och korrigera

En person som finns med i registret har rätt att veta vilken information som finns sparad om hen i kunddatabasen i enlighet med Personuppgiftslagen.  Begäran om granskning måste skickas skriftligen till den adress som anges i denna beskrivning och måste undertecknas av den som skickar begäran.

Kunden har rätt att förbjuda hantering av information eller användning av information i ändamål som direktannonsering, distansförsäljning, direktmarknadsföring och marknads- eller opinionsundersökningar.

Kunden har även rätt att begära korrigering av eventuella felaktigheter i de uppgifter som finns registrerade om hen. Korrigeringsbegäran bör skötas genom att kontakta HTE-Tours.